banner-side-160x600.jpg
banner-side-160x600.jpg
banner-970x250.jpg

Perjalanan Nabi (50), Akhir Kenabian

Perjalanan Nabi (50), Akhir Kenabian

Pasukan Kaum Muslimin Bersiap Masuk Mekkah
Penanusa.com – Pada hari selasa pagi, tanggal 17 Ramadhan tahun 8 H, Rasulullah meninggalkan Marr adz-Dzahran menuju Mekkah.

Setibanya di Mekkah, Abu Sufyan segera mengumumkan keputusan Rasulullah bahwa siapa yang menutup pintu rumahnya dia aman, dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman dan siapa yang masuk Masjidil-Haram maka dia aman.

Sementara itu Rasulullah sendiri membagi pasukannya menjadi tiga bagian.

Pasukan sayap kanan dipimpin Khalid bin Walid yang diperintahkan untuk memasuki Mekkah dari dataran rendah, sedangkan pasukan sayap kiri dikomandoi oleh Zubair bin Awwam yang diperintahkan untuk memasuki kota Mekkah dari dataran tinggi.

Sementara itu Abu Ubaidah berjalan kaki tanpa senjata diperintahkan untuk memasuki Mekkah melalui Lembah Wadi.

Maka pasukan mulai bergerak masing-masing sesuai perintah Rasulullah. Khalid bin Walid beserta pasukannya hanya sedikit menghadapi perlawanan Quraisy untuk kemudian dengan segera dapat dia selesaikan hingga kemudian dia dapat memasuki Mekkah dan menemui Rasulullah di bukit Shafa.

Sedangkan Zubair bin Awwam juga dapat memasuki Mekkah dan segera menancapkan bendera Rasulullah di dekat mesjid al-Fath, kemudian dia mendirikan tenda dan berdiam di sana hingga kedatangan Rasulullah. Dilansir dari sirohnabawoyah.com. (*)